Kalite Politikamız

Öncelikli Hedefimiz;

Müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak tespit etmek, algılamak, yerine getirmek ve bu yolla müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Bu hedefe ulaşmak için;

• Kalite Politikamızın gönüllü uygulayıcıları olan çalışanlarımızın, planlı eğitim faaliyetleri ile yetkinliklerini artırmayı,

• Tüm faaliyetlerimizin hedeflerle yönetimini,

• İletişim araçlarının etkin kullanımı ile ilgili tüm tarafların; müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler ve kamu kuruluşlarının katılımını sağlayarak, karşılıklı ve sürekli öğrenen bir organizasyona sahip olmayı,

• Hizmetlerimizi gerçekleştirirken ilgili tüm sektörel, ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara uymayı,

• Tedarikçilerimizle yaptığımız işbirliğinin gelişimini destekleyen satın alma politikaları izlemeyi,

• ISO 9001:2008 standardına uygun Kalite Güvence Sistemi yürütmeyi, bu sistemin etkinliğini sürdürerek artırmayı, sürekli iyileştirme hedefini tüm faaliyetlerimiz için yaygınlaştırmayı

ilkelerimiz olarak hedefledik.