İnsan Kaynakları

POLİTİKAMIZ

BAVVEY, çağdaş insan kaynakları uygulamalarındaki tüm gelişmelerin takip edilmesi ve kuruluşumuza uyarlanmasına önem verir.

Her başarının temelinde yatan en önemli unsurun ‘insan’ olduğuna inanan BAVVEY  hedef ve stratejilerini gerçekleştirecek bireyler ile birlikte çalışmaya, çalışanların motivasyonlarının sağlanmasına, performanslarının geliştirilmesine ve “mutlu personel – başarılı şirket” bilinci ile hareket edilmesine önem vermektedir. Personelimize ve eğitimlerine gereken özeni göstermek İşe alım, kariyer ve terfi süreçlerini titizlikle sürdürmek Yetki ve sorumluluk ilişkisini en doğru şekilde belirlemek Performansları değerlendirmek ve başarıları adil bir şekilde ödüllendirmek şirketimizin insan kaynakları felsefesini oluşturmaktadır

BAVVEY tarafından işe alınacak adaylarda aranan ortak özellik, pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinlikler dışında, değerlerimizle doğru orantılı kişilik özelliklerine sahip olunmasıdır. Dürüst olmak, iş arkadaşlarını, kurumunu sahiplenmek, sonuç odaklı yaratıcı fikirler üretmek ve yenilikçi çözümler getirebilmek öncelikli değerlendirilen kriterlerdir.

İŞE ALIM

BAVVEY tarafından işe alınacak adaylarda aranan ortak özellik, pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinliklerin yanında, BAVVEY değerleriyle doğru orantılı kişilik özelliklerine sahip olunmasıdır. Kurumuna ve iş arkadaşlarına bağlılık, yoğun bir iş temposunda yaratıcı çalışabilmek ve yenilikçi fikirler üretebilmek öncelikli değerlendirilen kriterlerdir.

İnsan kaynağı ihtiyacımız, ağırlıklı olarak www.bavvey.com.tr  kurumsal web sayfamız üzerinden ya da ilan verdiğimiz kariyer siteleri  üzerinden yapılan başvurular  veya pozisyonun gerekliliğine göre danışmanlık firmaları aracılığıyla karşılanmaktadır.

İşe alım değerlendirmelerinde pozisyonun gerekliliğine göre;

  • Sözel ve sayısal yetenek testleri
  • İngilizce sınavları
  • Rol oyunu, vaka çalışması, grup tartışması gibi Değerlendirme Merkezi uygulamaları
  • Kişilik envanterleri
  • Yetkinlik bazlı mülakatlar yapılmaktadır.

İŞE ALIMDA ARANILAN ÖZELLİKLER

Asgari Eğitim Düzeyi: Görev alacağı pozisyona göre değişmektedir. Çoğunlukla üniversite mezunu adaylar tercih edilmektedir.

Tercİh Edilen Okullar: Yurtiçi ve Yurtdışı tüm üniversiteler değerlendirme kapsamına dahil edilmektedir.

Yabancı Dil: İhtiyaca göre İngilizce dil bilgisi gerekmektedir.(İhtiyaca Göre diğer diller de talep edilebilir.)

Deneyim: Alınacak göreve göre değişmektedir. Deneyimli personel alımlarının yanı sıra yeni mezun deneyimsiz personel alımları da gerçekleşmektedir. Özellikle stajyer olarak değerlendirilen adaylar performansından memnun kalınması ve norm kadro açığı oluşması halinde mezuniyetinin ardından iş teklifi yapılarak kadroya dahil edilebilmektedir.

Sosyal Özellikler: BAVVEY şirket kültürüne ve çalışan profiline uyum sağlayabilecek adaylar tercih edilmektedir.

PERFORMANS YÖNETİMİ

BAVVEY olarak şirketimizde  uygulanmakta olan performans yönetim sistemlerinin en önemli amacı çalışanlarımızın potansiyellerini en üst noktada geliştirip değerlendirilmelerini sağlamaktır. Bu amaçla performans değerlendirme sonucunda elde edilen veriler Eğitim ve Gelişim, Kariyer Yönetimi ve Ücret Yönetimi sistemlerinin uygulanmasında kullanılmaktadır.

Performans yönetiminde, BAVVEY ’in  temel stratejilerine uygun olarak sektörler ve şirketler bazında hedefler belirlenir. Bu hedefler doğrultusunda iş performansının ölçülmesi için çalışanlar ve yöneticiler karşılıklı olarak iş hedefleri konusunda anlaşmaya varırlar. Çalışanların belirlenen hedefleri gerçekleştirebilmeleri için, ihtiyaç duyulan yetkinlikler tespit edilerek yöneticiler tarafından bu konular hakkında geribildirim verilir.

Performans değerlendirme süreçlerinde, kişilerin hem BAVVEY değerlerine uyumu hem de iş performansları göz önünde bulundurulmaktadır.

BAVVEY çalışanlarının, kendi performansları, gelişimleri ve kariyerleri üzerinde sorumluluk sahibi olmaları beklenmektedir. Bu bakış açısıyla, çalışanlarımızın sürekli öğrenme arzusu taşıması, astlarının ve takım arkadaşlarının gelişimine destek olması ve sektörlerin değişim hızına uyum göstermesi en önemli performans göstergelerindendir.

ÜCRETLENDİRME SİSTEMİ ve YAN HAKLAR

BAVVEY ’in  ücret bantları ayarlamaları her  adil ve tutarlı sistemlerle, şirket içi dengeler ve piyasa koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilir. Üstün performans gösteren çalışanlar katkıları ile doğru orantılı olarak ödüllendirilir. BAVVEY ’de  işe yeni alınan çalışanların ücretlerinin belirlenmesinde, temel olarak görevin gerektirdiği sorumluluklarla beraber, kişinin sahip olduğu eğitim, deneyim ve yetkinlikleri esas alınır.

BAVVEY İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ çalışanlarına net/brüt ücret üzerinden yapılan maaş ödemelerinin yanında;

ÇSGB, SGK, İŞKUR ve MYK mevzuatlarıyla uyumlu hareket etmektedir.